Hier doe ik een roloefening.. Mijn vriendin Gianna zie je achter mij aan komen rollen.

I am doing a roll over exercise. My friend Gianna comes after me.